Lønn og henvendelser i forbindelse med timer/lønn skal nå sendes til “lonn@pallapharma.no”. Bruk den ved: feil i timeliste (fraværskoder, registreringer, annet), feil i utbetaling, reiseregning og utlegg.