Alle på en arbeidsplass skal bidra til godt arbeidsmiljø. Dette inkluderer å være bevisst på egen påvirkningskraft, ta initiativ til forbedringer, og bidra til god dialog og samspill på arbeidsplassen. Hvordan bidrar du til at de rundt deg trives på jobb?